Do pobrania

Jak wyglądała praca w PGR-ach? Co znajdowało się w zabytkowych pałacach, a co w zabudowaniach folwarcznych? W jaki sposób dzisiaj wykorzystywane są dawne zabudowania pegeerowskie? Gdzie znajduje się jedna z najstarszych świątyń w Polsce oraz co to są Grodziska Dziadoszan?

Edukatorki ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna wraz z młodzieżą z drużyny harcerskiej „Czarne Płomienie”, przy aktywnym udziale i wsparciu mieszkańców gminy, przyglądały się wspomnieniom, by pokazać historię PGR-ów z perspektywy osób, które w nich pracowały, uczyły się, odbywały praktyki, mieszkały w pegeerowskich osiedlach, chodziły do przyzakładowych przedszkoli i szkół. Efektem wspólnych rozmów i spacerów jest mapa etnograficzna prezentująca ważne miejsca w gminie – zarówno te związane z historią PGR-ów, jak i lokalne, mniej oczywiste dziedzictwo. Na mapie obok gotyckiego kościoła św. Jana Chrzciciela w Kurowie, będącego jedną z najstarszych świątyń w Polsce, czy XVII-wiecznego pałacu w Gaworzycach, znajdują się pomnik narciarki Karoliny von Liebermann i ruiny dawnej restauracji Dalkauer Berg, przy której przed II wojną światową funkcjonował tor saneczkowy oraz liczne trasy narciarskie. Spoglądając na mapę, można także wyruszyć śladem dawnych Grodzisk Dziadoszan, czyli miejsc pogańskiego kultu słowiańskiego. A więc wdrapać się na Kowalową Górę, Górę Jajo i Dalkowską Górę, by poznać lokalne legendy związane z tymi miejscami. Kto wie, może idąc Świńską Drogą, dostrzeżecie pędzącą dziką świnię lub nocnego jeźdźca, który w pobliżu Gaworzyc znika w czarnej czeluści? 

Mapę można dostać na miejscu w wersji papierowej, pobrać w postaci pdf-a  (pobierz mapę Gaworzyc [PDF 2.8MB]) lub przeglądać treści na stronie.