Idea

O PROJEKCIE

Projekt „Nasze miejsce. Historie z popegeerowskich wsi” dotyczy badania i popularyzacji pamięci, historii i dziedzictwa polskich wsi, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Narracje o PGR-ach zwykle skupiają się na wyzwaniach związanych z transformacją i trudnościach ekonomicznych. Zarówno sami mieszkańcy, jak i osoby z zewnątrz często posługują się stereotypem „szarej popegeerowskiej wsi”, przywołującym obraz rozpadających się bloków mieszkalnych i budynków gospodarczych oraz braku perspektyw na lepsze jutro. Uważamy, że choć nie można ignorować wyzwań ekonomicznych i społecznych, to jednocześnie warto skupić się na unikatowych zasobach i małych historiach lokalnych wspólnot. 

Współpracując z dziećmi, młodzieżą i małymi społecznościami, chcemy „odczarować” lokalne historie PGR-ów, a także opowiedzieć o nowym kontekście funkcjonowania dawnych PGR-ów we współczesności – przestrzeni wsi oraz świadomości mieszkańców. 

Na stronie internetowej znajdziecie opisy miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne w gminie Gaworzyce (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki), zdjęcia oraz mapę etnograficzną gminy do pobrania w formacie PDF. 

Wszystkie materiały na stronie dostępne są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, można z nich zatem swobodnie korzystać.

INFORMACJE O FINANSOWANIU

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.
Nazwa programu: Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania: Nasze miejsce. Historie z popegeerowskich wsi
Wartość dofinansowania: 50 000 zł
Całkowita wartość zadania: 62 680 zł

Umowa nr MHP/PJ/XV/2023/505 z dnia 15.09.2023 r.