Kurów Wielki

Kurów Wielki nazywany jest wsią sympatyków rowerowych ze względu na zamiłowanie mieszkańców do jazdy rowerem. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIII wieku.