Kłobuczyn

Jedna z najstarszych wsi w gminie, wzmiankowana już na początku XIII wieku. Nazwa przez wieki zmieniała się wielokrotnie (nazywana m.in. Clobusco, Klopzin, Clopschen, Kłobucin). Nie wiadomo, skąd wzięła się ta nazwa. Może pochodzić od słowa kłobuk, oznaczającego kapelusz, demona opiekującego się ogniskiem domowym lub pąka kwiatowego. Istnieje teoria, że nazwa pochodzi od nazwiska jej założyciela – Clobusco.
W tej miejscowości nie było PGR-u, ale działał tutaj Klub Rolnika.