Wierzchowice

W roku 1295 w kronice łacińskiej „Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego” miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Wyrthowycze.
We wsi stoi pomnik ku czci miejscowych ofiar I wojny światowej. Dawny cmentarz niemiecki jest obecnie użytkowany przez kościół katolicki. Mieszkańcy mogą korzystać z nowo wybudowanej biblioteki i świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej.