Plac rekreacyjny

Plac rekreacyjny jest ogólnodostępny i stanowi miejsce spotkań dzisiejszych mieszkańców wsi.

0